• Projekty realizowane w szkole

     • W latach 2018/2019

     • 1. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

      Wartość projektu – 35.000,00 zł

      Wysokość dofinansowania – 28.000,00 zł

      Wkład własny – 7000,00 zł

       

      Otrzymane wsparcie finansowe pozwoliło na zakup czterech interaktywnych monitorów dotykowych.

      Wykorzystanie interaktywnych pomocy dydaktycznych pozwoli na prezentowanie treści kształcenia w bardziej interesujący sposób, pozwalając tym samym, na wielozmysłowe odbieranie przez uczniów treści prezentowanych przez nauczyciela. Dzięki zastosowaniu interaktywnych pomocy dydaktycznych (przy wykorzystaniu zdjęć, filmów, animacji) ułatwimy uczniom rozumienie pojęć i tematów abstrakcyjnych, umożliwiając im naukę na konkretnych przykładach graficznych.


      2. „NA 100 NIEPODLEGŁA"

       

      Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w Konkursie „Na 100 Niepodległa”.

      Wartość projektu – 10 150,00 zł

      Wysokość dofinansowania – 10 000,00 zł

      Wkład własny – 150,00 zł

       

      Projekt nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Projekt obejmuje przedsięwzięcia o charakterze patriotyczno-edukacyjnym. Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży, jej rodzin i społeczności lokalnej w realizację i udział w obchodach rocznicowych, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę do odzyskania niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, umacnianie poczucia dumy narodowej w społeczności lokalnej, budowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za losy państwa i narodu, rozwijanie kreatywności, samodzielności, umiejętności planowania i zaangażowania we wspólne działania dla dobra ogółu.


      3. "Program Edukacji Ekologicznej pt. "Czysta woda prawem człowieka".

       

      Projekt realizowany w ramach konkursu pn.: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019” współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

       

      Wartość projektu – 28 755,00 zł.

      Wysokość dofinansowania – 25 855,00 zł

      Wkład własny – 2 900,00 zł

       

       

       

      Celem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci  z terenu gminy Brójce poprzez uczestnictwo w warsztatach, wycieczkach i konkursach mających na celu przeprowadzenie programu w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej o zrównoważonym korzystaniu z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej.

       


       

      4. Europejski program: " Dla szkół", który ma na celu promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko".

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Kurowicach, ul. Szkolna 1
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • tel/fax (0 42) 214 00 84
   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce