• Dokumenty i wnioski

    • Sprzeciw wobec przetwarzania danych
    • Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych
    • Wniosek o przeniesienie danych osobowych
    • Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych
    • Wniosek o usunięcie danych osobowych
    • Wniosek o zmianie danych osobowych
    • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • tel./fax (42) 214 00 84
   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce