• Historia Szkoły

     • Historia Szkoły

     •  szkola1

      1863 - Wydzielenie działki ziemi w Koloni Kurowice z przeznaczeniem na użytek szkolny. Budowa drewnianego budynku szkolnego. 
      1933 - podjęcie decyzji o modernizacji istniejącego budynku szkoły. 
      1934 - rozpoczęcie budowy jednopiętrowego budynku szkoły z 6-cioma izbami lekcyjnymi, kancelarią

      i mieszkaniem dla kierownika 
      11 IX 1934- rozpoczęcie nauki w nowym, murowanym budynku szkoły. Podniesiono również stopień organizacji szkoły do 7- klasowej. 
      1936 - 1939 - przed szkołą powstaje park. 
      1939 - 1945 - podczas okupacji budynek przeznaczony zostaje na szkołę dla dzieci niemieckich 
      1945 - 1947 - szkoła wraca w ręce Polaków 

       

      Remont i przebudowa szkoły w latach 2005-2006

      remont02 remont01    remont03m  remont05

      8 V 2007- nadanie szkole imienia Orła Białego 

      nadanieim05

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • tel./fax (42) 214 00 84
   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce