• Projekty

     • Projekty realizowane w szkole

     • 1. "NIE dla emisji pyłów i gazów – program ekologiczny realizowany w Zespole Szkół w Kurowicach".

       

      Projekt realizowany w ramach konkursu pn.: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018” współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

       

      Wartość projektu 17 645,00 zł.

      Wysokość dofinansowania – 14 945,00 zł

      Wkład własny – 2 700,00 zł

       

       

       

      Celem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci  terenu gminy Brójce poprzez uczestnictwo w warsztatach i wycieczkach mających na celu przeprowadzenie programu w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej o szkodliwości emisji pyłów i gazów oraz pokazanie korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii.

       

      2. "Szkolna rewolucja - program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach".
       

      Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02-10-A011/16-00. 

       

      Wartość projektu – 576 731,00 zł
      Wysokość dofinansowania – 536 359,83 zł
      Wkład własny – 40 371,17 zł

      Cele projektu – podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

       

      3. Program MEN " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

       

      W ramach projektu szkoła otrzymała wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej w kwocie 15000 zł., z czego 3000zł. to wkład własny.

       

      4. Europejski program: " Dla szkół", który ma na celu promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko. "

     • Projekty realizowane w latach 2016/2017

     • RPO 2014-2020 Szkolna Rewolucja - program modernizacji nauczania języków obcych   i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach. 

      Zespół Szkół w Kurowicach jest w trakcie realizacji projektu pt.: „Szkolna rewolucja - program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr:RPLD.11.01.02-10-A011/16-00

       

      Wysokość dofinansowania: 536 359,83 PLN 

       

      Poniżej harmonogram zajęć dla uczniów Zespołu Szkół w Kurowicach w II semestrze w ramach realizacji  projektu" Szkolna rewolucja - program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 - 2020.

       

      HARMONOGRAM_ZAJĘĆ_DLA_UCZNIÓW_GIMNAZJUM.pdf

      HARMONOGRAM_SZKOLEN_DLA_UCZNIOW_SZKOLY_PODSTAWOWEJ.pdf

      HARMONOGRAM_SZKOLEN_DLA_NAUCZYCIELI.pdf

       

      Poniżej harmonogram zajęć dla uczniów Zespołu Szkół w Kurowicach w I semestrze w ramach realizacji  projektu " Szkolna rewolucja - program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 - 2020. 

       

      HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

      HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

      HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

       

      Zespół Szkół w Kurowicach realizuje projekt „Szkolna rewolucja – program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02-10-A011/16-00. Wartość projektu – 576 731,00 zł
      Wysokość dofinansowania – 536 359,83 zł
      Wkład własny – 40 371,17 zł
      Czas realizacji projektu – sierpień 2016 – luty 2018
      Cele projektu – podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

       

      Zadania w projekcie:

      • zakup wyposażenia pracowni fizyko-chemicznej,
      • zakup sprzętu TIK na potrzeby mobilnej pracowni komputerowej,
      • szkolenia nauczycieli z zakresu realizacji zajęć z wykorzystaniem sprzętu TIK,
      • zajęcia pozalekcyjne rozwijające dla uczniów (w tym w formie wyjazdowej),
      • nauka programowania dla uczniów.

       Wskaźniki realizacji celu:
      • liczba osób objęta szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 224,
      • liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2,
      • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 174,
      • liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2,
      • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 50.
     • Projekty realizowane w latach 2015/2016

     • 1. Europejski program: " Owoce w szkole".

      2. Europejski program dopłat do spożycia mleka w szkołach " Szklanka mleka".

      3. Program MEN " Książki naszych marzeń".

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Kurowicach, ul. Szkolna 1
   • gimkur10@poczta.onet.pl
   • gimkur10@poczta.onet.pl
   • tel/fax (0 42) 214 00 84
   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce