• Projekty realizowane w szkole

     • W latach 2017/2018

     • 1. "NIE dla emisji pyłów i gazów – program ekologiczny realizowany w Zespole Szkół w Kurowicach".

       

      Projekt realizowany w ramach konkursu pn.: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018” współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

       

      Wartość projektu 17 645,00 zł.

      Wysokość dofinansowania – 14 945,00 zł

      Wkład własny – 2 700,00 zł

       

       

       

      Celem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci  terenu gminy Brójce poprzez uczestnictwo w warsztatach i wycieczkach mających na celu przeprowadzenie programu w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej o szkodliwości emisji pyłów i gazów oraz pokazanie korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii.


      2. "Szkolna rewolucja - program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach".
       

      Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02-10-A011/16-00. 

       

      Wartość projektu – 576 731,00 zł
      Wysokość dofinansowania – 536 359,83 zł
      Wkład własny – 40 371,17 zł

      Cele projektu – podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


      3. Program MEN " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

       

      W ramach projektu szkoła otrzymała wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej w kwocie 15000 zł., z czego 3000zł. to wkład własny.


      4. Europejski program: " Dla szkół", który ma na celu promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko. "

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • tel./fax (42) 214 00 84
   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce