• Projekty realizowane w szkole

     • 1. RPO 2014-2020 Lepsza szkoła - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności uczniów poprzez stosowanie angażujących metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

      Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach jest w trakcie realizacji projektu pt.: „Lepsza szkoła - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności uczniów poprzez stosowanie angażujących metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIK”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

       
      Wartość projektu: 743 357,14 PLN

      Wysokość dofinansowania: 691 322,15 PLN

      Wkład własny: 52 034, 99 PLN

       

      Harmonogram zajęć z projektu znajduje się w zakładce o szkole-plan pracy szkoły-plan lekcji.

      Harmonogram szkoleń dla nauczycieli znajduje się w zakładce o szkole-plan pracy szkoły-plan lekcji - plan szkoleń z projektu....

       

      INFORMACJA ODNOŚNIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU

      pn. „Lepsza szkoła - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności uczniów poprzez stosowanie angażujących metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIK”

       

      Zajęcia pozalekcyjne dla uczestników projektu do dn. 12 marca 2020 r. odbywały się zgodnie
      z harmonogramem zamieszczonym na www szkoły, zostały przerwane z dniem 12 marca 2020 r. Zajęcia pozalekcyjne będą kontynuowane od momentu powrotu uczniów do szkoły lub w formie zdalnej – jeśli nie będzie możliwy powrót uczniów do szkoły od IX’2020 r.

      Szkolenia dla nauczycieli w formie stacjonarnej zostały przerwane z dniem 12 marca 2020 . Szkolenia będą kontynuowane w kolejnym okresie rozliczeniowym.

       


      2. Europejski program: " Dla szkół", który ma na celu promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko".


      3. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielona klasa”  przy Zespole Szkół w Kurowicach

       

      Projekt realizowany w ramach konkursu pn.: „Ekopracownia pod chmurką"” współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

       

      Wartość projektu – 55 733,00 zł.

      Wysokość dofinansowania – 50 000,00 zł

      Wkład własny – 5 733,00

       

       

       

       

      Celem projektu pn. „Ekopracownia pod chmurką” jest zagospodarowanie wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły, w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej.

       

       

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • tel./fax (42) 214 00 84
   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce