• Wolontariat

     • Kredki dla Afryki

     • 23 września - 31 października 2019 r.

      Szkolny Klub Wolontariatu
      w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach
      włączając się do akcji Fundacji ASANTE,
      organizuje zbiórką kredek i przyborów szkolnych
      na rzecz dzieci z Afryki

      Zbieramy:
      kredki, farby, długopisy, ołówki, kleje, linijki, ekierki, mazaki, gumki,
      zeszyty, bloki i inne akcesoria szkolne.

      POMALUJMY ŚWIAT DZIECIOM Z AFRYKI

    • "Pomaganie jest fajne"

    • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „POMAGANIE JEST FAJNE”

      ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCY

     PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KUROWICACH

     I CELE KONKURSU

     • rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących,
     • przybliżenie idei wolontariatu,
     • kształtowanie postaw altruistycznych,,
     • rozwijanie kreatywności i umiejętności literackich,
     • zachęcenie uczniów do prezentowania własnej twórczości literackiej.

     II ZASADY UCZESTNICTWA

     • konkurs skierowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:

     a) kategoria 1 – uczniowie klas IV-VII SP,

     b) kategoria 2 – uczniowie klas II-III G.

     • zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy literackiej:

     a) forma epicka – opowiadanie,

     b) forma liryczna – dowolny pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym wiersz. 

     III WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC:

     OPOWIADANIE

     Kategoria 1 – maksymalnie 1 strona A4 (czcionka Calibri, 12, interlinia 1,5 ).

     Kategoria 2  – maksymalnie 2 strony A4 (czcionka Calibri, 12, interlinia 1,5).

     WIERSZ

     Kategoria 1 – czcionka Calibri, 12, interlinia 1,5 .

     Kategoria 2  – czcionka Calibri, 12, interlinia 1,5.

     Zgłoszone prace muszą zawierać: imię i nazwisko autora, klasa.

     W konkursie mogą uczestniczyć tylko utwory będące wynikiem samodzielnej pracy uczestników.

     IV TERMINY

     3 stycznia 2018 r. -ogłoszenie konkursu,

     12 luty 2018 r. -ostateczny termin dostarczania prac konkursowych do koordynatora konkursu.

     19 lutego 2018 r. -obrady Jury,

     23 lutego 2018 r. -ogłoszenie wyników,

     26 lutego -wręczenie nagród oraz opublikowanie nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły.

     IV KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

     Prace oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę:

     • poziom literacki utworu,
     • pomysłowość, samodzielność i oryginalność,
     • poprawność językową i stylistyczną,
     • zgodność pracy z tematem.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • tel./fax (42) 214 00 84
   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce