• Rada Rodziców

    • Przewodniczący - Anna Kruszyńska

     Członek - Ewa Stachurska

     Członek - Karolina Popek


      

     Wpłat na Radę Rodziców, można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto:

      Bank Spółdzielczy w Andrespolu


     66 87810006 0060 0590 2000 0010

     podając w tytule imię, nazwisko i klasę ucznia.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • tel./fax (42) 214 00 84
   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce