• Aktualności

     • Dowóz uczniów do szkoły 1 września 2020 r.
      • Dowóz uczniów do szkoły 1 września 2020 r.

      • 26.08.2020
      • 26 sierpnia 2020 r.

       DOWÓZ DZIECI GMINY BRÓJCE DO SZKÓŁ W DNIU

       1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

        

       D1. 8.00 – Karpin(pętla i OSP) – dzieci do Kurowic

       8.05 - Kotliny – dzieci do Kurowic

       8.20 – Kurowice (szkoła)

        

       D2. 7.40 – Wola Rakowa (Nowiny), Pałczew (kapliczka), Pałczew (do końca) – dzieci do Kurowic

       7.50 – Wardzyn – dzieci do Kurowice

       7.52 – Wardzyn (Sosnowa Aleja) – dzieci do Kurowic

       7.55 - Brójce (Granex) – dzieci do Kurowic

       8.00 – Kurowice (szkoła)

       8.05 – Brójce (Granex) – dzieci do W. Rakowej.

       8.07 – Wardzyn (Sosnowa Aleja), Wardzyn – dzieci do W. Rakowej

       8.10 – Pałczew (cały, do końca) – dzieci do Woli Rakowej

       8.15 – Wola Rakowa (Nowiny) - dzieci do Woli Rakowej

       8.20 - Wola Rakowa (szkoła)

        

       DS. 7.40 – Giemzów(OSP), Stefanów (OSP), – dzieci do W. Rakowej i do Kurowic.

       7.45 – Przypusta - dzieci do W. Rakowej i do Kurowic.

       7.50 – Wola Rakowa(wiadukt) - dzieci do W. Rakowej i do Kurowic.

       7.55 – Wola Rakowa (szkoła)

       8.05 – Kurowice (szkoła)

       8.10 – Brójce(U.G) , Brójce(przy Leśnych O.) - dzieci do W. Rakowej

       8.15 - Wola Rakowa (szkoła) - dzieci do Kurowic

       8.17 – Brójce (przy Leśnych O.), Brójce (U.G) - dzieci do Kurowic

       8.25 - Kurowice (szkoła)

        

       D3. 8.00 – Leśne Odpadki -dzieci do W. Rakowej i do Kurowic-

       8.10 – Folwark – dzieci do Kurowic,

       7.30 – 7.35 Brójce (U.G), Brójce – dzieci do Woli Rakowej (szkoła)

        

        

      • Informacja dotycząca ubezpieczenia dziecka

      • 26.08.2020
      • 26 sierpnia 2020 r.

       Dyrektor szkoły przypomina o informacji przekazanej rodzicom w dniu 6 lipca 2020, że w roku szkolnym 2020/2021 szkoła nie będzie pośredniczyć w ubezpieczeniu uczniów.

       Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

       W związku z tym w  Państwa gestii jest ubezpieczenie swojego dziecka.

       Marzenna Opoka-Szewc

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
    • sekretariat@kurowice.edu.pl
    • sekretariat@kurowice.edu.pl
    • tel./fax (42) 214 00 84
    • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce