• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

    • Podstawowym celem projektu jest  poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz  rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

     Projekt realizowany był od września 2017 roku do grudnia 2017 roku.  

     CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 15.000 zł. Kwota przyznanego wsparcia finansowego: 12.000 zł. wkład własny: 3.000 zł.
     Liczba zakupionych książek: 1105, w tym 42,5%  stanowią lektury.

     Zanim przystąpiliśmy do projektu, w szkole zostały przeprowadzone akcje, które później przełożyły się na zakup  pozycji do biblioteki. Były to: ankiety, rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami. W bibliotece znajdowały się listy z propozycjami książek , które mogłyby się znaleźć w bibliotece. Uczniowie głosowali na poszczególne tytuły.
     Planując zakupy uwzględniono również potrzeby  osób niepełnosprawnych – zakupiono książki z dużą czcionką, obrazkowe, książki swoją tematyką poruszające problemy integracji, tolerancji, wyrozumiałości i pomocy innym oraz książki na płytach CD.

     W okresie realizacji programu zrealizowano następujące działania  promujące czytelnictwo:

     1. Projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej:

     1. Projekt skierowany do klas I – VII pt. "Moja klasa poleca…". Każda klasa musiała wybrać 3 książki z biblioteki szkolnej. Stworzyć do nich ilustracje, napisać reklamę zachęcającą do przeczytania, krótko scharakteryzować bohaterów lub opisać ciekawe wydarzenie.

     2. Projekt "Lekturowy zawrót głowy". Praca w 4-5 osobowych grupach.            

     - Uczniowie z klas VI tworzyli lapbooki na podstawie lektury "Ten Obcy";                

     - Klasy IV w oparciu o lekturę "Akademia pana Kleksa” tworzyły zadania "Lektury
        i kalambury";

     - Klasy V w oparciu o lekturę "W pustyni i w puszczy" tworzyły gry planszowe;       

     - Klasy III wykonywały ilustracje do lektury "Dzieci z Bullerbyn";

     - Klasy VII – 3 grupy  stworzyły prezentacje multimedialne „Książki w mojej biblioteki”, a 5 grup założyło bloga „Daj się porwać- czytaj!”.

     2. Konkursy czytelnicze:

     1. Klasy 0-II "Zwierzęta bohaterami bajek". Książki W. Cichoń, L. Kołakowski, W. Chotomska;

     2. Klasy III-IV "Bohaterowie książek P. Wakuły, Ł. Wierzbickiego, G. Kasdepke”;

     3. Klasy V-VII "Poznaj książki I. Landau, K. Jerzykowskiej, M. Pałasza";

     Konkursy te skierowane były do chętnych czytelników i polegały na rozwiązywaniu rebusów, zagadek, był krótki test wiedzowy oraz rozpoznawanie bohatera na przykładzie fragmentu książki.

     1. Konkurs organizowany w każdy piątek, dla klas  I -III "Zabaw się w detektywa. Znajdź
      książkę i wykonaj zadania”. Dzieciom bardzo podoba się ten konkurs. Wywołuje w nich wiele pozytywnych emocji. Z zaangażowaniem poszukują książek na półkach. A gdy znajdą te właściwe, cieszą się bardzo. Potem siadają przy stolikach i czytają wyznaczone strony. Większość uczniów, po przeczytaniu fragmentu, decyduje się na wypożyczenie książki.  Bo pewnie warto przeczytać właśnie tę wylosowaną książkę?;

     2. Konkurs plastyczno-literacki o tematyce historycznej – dla klas IV-VII. W naszej bibliotece znajduje się wiele ciekawych książek o tematyce historycznej. Celem konkursu było propagowanie właśnie tych książek. Uczniowie mieli za zadanie przeczytać wybraną przez siebie książkę i stworzyć plakat zachęcający innych do jej przeczytania.

     3. Konkurs recytatorski: "Magia ukryta w słowach. Wiersz mojego ulubionego poety". Na początku były eliminacje klasowe. Uczniowie recytowali wiersze przed swoimi rówieśnikami. Następnie z każdej klasy wybierane były dwie najładniej deklamujące osoby, które prezentowały się w etapie szkolnym, w trzech kategoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe;

       3. Międzyszkolny konkurs Czytelniczy "Tajemniczo, fantastycznie, przygodowo...", w oparciu  
           o książki A. Maleszka "Czerwone krzesło", M. Pałasz "Sposób na Elfa", M. Kozioł "Skrzynia  
           władcy piorunów".

     W konkursie wzięły udział 4 szkoły. Każdą szkołę reprezentował 3-osobowy zespół. Uczniowie zmagali się z różnego typu zadaniami. Był test, rozpoznawanie bohaterów, odgadywanie „Kto to powiedział?”, pytania od 1 do… itp. Najlepszymi czytelnikami okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Rokicin.

     4.  Akcje czytelnicze:

     1. Akcja świąteczna – „Podaruj książkę, którą już przeczytałeś". Książki zostaną zawiezione do Domu Dziecka;

     2. Akcja "Książka w podróży - Bookcrossing". Akcja polega na pozostawieniu w wyznaczonym miejscu przeczytanej , po to, by inna osoba mogła ja przeczytać i znów puścić w obieg. W ten sposób dzielimy się z innymi radością czytania.

     3. „Przyłapani na czytaniu”. Uczniowie chętnie wypożyczali książki, a podczas przerw  siadali, gdzie im wygodnie i czytali;

     4. „Tydzień głośnego Czytania”. Przez cały tydzień, na 2 godzinie lekcyjnej nauczyciele czytali uczniom. Był to dobry sposób na  promowanie biblioteki szkolnej, która może zaoferować wiele interesujących książek. Akcja ta zachęciła dzieci do czytania, do dzielenia się wrażeniami na temat przeczytanych lektur. Książki, szczególnie te, które były czytane przez nauczycieli, są chętniej wypożyczane;

     5. Akcja czytelnicza "Starsi uczniowie (gimnazjaliści) czytają przedszkolakom”.  Raz w tygodniu starsi koledzy czytają tym najmłodszym z naszej szkoły. Akcja ta sprawia dużo radości zarówno tym którzy czytają, jak i tym, którzy słuchają;

     6. „Dzień Pluszowego Misia”. Akcja przeprowadzona wspólnie z nauczycielami wychowania przedszkolnego. Tego dnia przedszkolaki i uczniowie z klas I – III przyszli do szkoły ze swoimi kochanymi pluszakami. Był to jedyny dzień w roku, kiedy podczas zajęć uczniowie mogli przytulać się do swoich maskotek i słuchać fragmentów książek „Miś Uszatek i  „Kubuś Puchatek” w wykonaniu uczniów z klas VI. Była również imprez taneczna, a na niej różne gry i zabawy. Tego dnia na korytarzu szkolnym przygotowane były wystawy – prace uczniów przedstawiające misie, oraz gazetka „Misie bohaterami bajek”;

     7.  „Zrób sobie prezent na święta - wypożycz książkę". Akcja miała na celu zachęcić dzieci do czytania książek w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;

     8.  „Pasowanie na Czytelnika” uczniów z klasy I. Aby zapoznać dzieci z księgozbiorem biblioteki, jej regulaminem, zasadami postępowania z książką, a przede wszystkim, by zachęcić dzieci do czytania bibliotekarz wspólnie z uczennicami z klasy VI przygotowali uroczystość pasowania na czytelnika. Do biblioteki zawitały krasnoludki i duch biblioteki, którzy zadawali pierwszakom zagadki, opowiadali o zaletach czytania, byli świadkami przysięgi jaką dzieci złożyły. Na pamiątkę uczniowie klasy I otrzymali książki i dyplomy;

     9. „Czytanie łączy pokolenia”  Dziadkowie, rodzice i uczniowie wspólnie czytali wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Ta inicjatywa czytelnicza wzbudza zainteresowania czytelnicze, odkrywa wartość i niezwykłą moc książek, stwarza okazję do budowania międzypokoleniowych więzi.

     5. Gazetki na korytarzu szkolnym promujące czytanie:

     1. "Dlaczego warto czytać?"; 

     2. "Czytamy nie tylko lektury";

     3. Hanna Ożogowska autorka książek dla dzieci i młodzieży;

     4. Najpiękniejsze bajki i baśnie";

     5. „Czytamy – polecamy”.

     6. Kącik z książkami, które warto przeczytać. Uczniowie kładą na stoliku książki, które im się podobały i w ten sposób zachęcają innych, by również je przeczytali.

     7. Zebranie z rodzicami.

     1. Na spotkanie z rodzicami została przygotowana gazetka n/t "Dlaczego warto czytać dzieciom?";

     2. Wychowawcy podczas spotkania przeprowadzili krótkie pogadanki na temat czytania, przedstawili statystyki wypożyczonych książek, najlepszych czytelników w klasie;

     3. Na czas zebrania w każdej klasie przygotowana była wystawka  z nowych książek, które zostały zakupione do biblioteki oraz książki dotyczące profilaktyki zagrożeń, książki pedagogiczne wspierające rodziców w wychowaniu dziecka.

     8. Lekcje biblioteczne:

     W I semestrze zostało przeprowadzonych wiele lekcji bibliotecznych, zarówno w bibliotece szkolnej jak i w bibliotece publicznej. Poprzez zajęcia uczniowie poznawali księgozbiory bibliotek, zalety czytania, sposoby poszukiwania informacji itp.

      

     Wnioski: wzbogacenie biblioteki o ciekawe książki spowodowało zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne lektury, często bestsellery, książki nagradzane w prestiżowych konkursach literackich. Tak bogaty księgozbiór pozwala uczniom miło spędzać czas na przerwach, dostarcza radosnych emocji, rozbudza zainteresowania, wywołuje dyskusje na temat przeczytanych książek, inicjuje nowe, ciekawe działania na rzecz promowania czytelnictwa. Dlatego przygoda z książką jeszcze się nie kończy! Propagowanie czytelnictwa trwa nadal!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • tel./fax (42) 214 00 84
   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce