• Kalendarz roku szkolnego

    • Data

     Wydarzenie

     4 września 2018

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     23 - 31 grudnia 2018

     Zimowa przerwa świąteczna

     11 - 24 lutego 2019

     Ferie zimowe

     18 - 23 kwietnia 2019

     Wiosenna przerwa świąteczna

      

     10 kwietnia 2019

     11 kwietnia 2019

     12 kwietnia 2019

     Egzamin gimnazjalny:

     - część humanistyczna

     - część matematyczno - przyrodnicza

     - część z języka obcego nowożytnego

      

     15 kwietnia 2019

     16 kwietnia 2019

     17 kwietnia 2019

     Egzamin ósmoklasisty:

     - język polski

     - matematyka

     - język angielski

     21 kwietnia 2019

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     22 czerwca –
     31 sierpnia  2019

     Ferie letnie

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Kurowicach, ul. Szkolna 1
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • tel/fax (0 42) 214 00 84
   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce