• Dyrektor

    •     

     Dyrektor Zespołu Szkół w Kurowicach

      

     mgr inż. Marzenna Opoka - Szewc

      

     Wicedyrektorzy Zespołu Szkół w Kurowicach

      

     mgr inż. Anna Ciszewska
     mgr Dorota Roman

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Kurowicach, ul. Szkolna 1
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • tel/fax (0 42) 214 00 84
   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce