• Projekty

     • Projekty

     • Nasze stowarzyszenie powstało na zebraniu założycielskim dnia 11 listopada 2010 roku. Czuliśmy potrzebę stworzenia takiego stowarzyszenia, ponieważ praca na rzecz szkoły, dzieci oraz społeczności lokalnej w wielu aspektach przyniesie zamierzone efekty, których wszyscy oczekujemy. Chcielibyśmy rozwijać kulturę, podejmować działania charytatywne na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, rozwijać i wspierać działania edukacyjne, wychowawcze i kulturalne na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej. Ponadto istotnymi celami naszej działalności jest pomoc szkole w upowszechnieniu kultury fizycznej i sportu, inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju środowiska lokalnego i szkoły, rozwijanie zdolności i zainteresowań młodzieży, promowanie twórczości młodzieży, poszerzanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego szkoły.


      rok szkolny 2018/2019


      NA 100 NIEPODLEGŁA"

      Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w Konkursie „Na 100 Niepodległa”.

      Na realizację projektu została przyznana dotacja z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego – 10.000,00 zł

      Wartość projektu – 10.150,00 zł

      Czas realizacji projektu – wrzesień – grudzień 2018 r.

       

      Projekt nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Projekt obejmuje przedsięwzięcia o charakterze patriotyczno-edukacyjnym. Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży, jej rodzin i społeczności lokalnej w realizację i udział w obchodach rocznicowych, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę do odzyskania niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, umacnianie poczucia dumy narodowej w społeczności lokalnej, budowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za losy państwa i narodu, rozwijanie kreatywności, samodzielności, umiejętności planowania i zaangażowania we wspólne działania dla dobra ogółu.


  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • tel./fax (42) 214 00 84
   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce