• Plan szkoleń z projektu "Lepsza szkoła..."

    •  

     HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI 
     w Szkole Podstawowej im. Orła Biełego w Kurowicach

     Szkolenia w ramach projektu:

      Lepsza szkoła - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności uczniów poprzez stosowanie angażujących metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIK”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

      

     1.       „Eksperyment i obserwacja w przedmiotach przyrodniczych” 2 osoby A.Ciszewska i Jola Orlicz - 20 h : 7,14,21,28 luty godz.10:10 sala informatyczna 36

      

     2.       TIK w edukacji wczesnoszkolnej4 osoby R.Sadowska,E.Wojtaszek-Kaleta, A.Bernas,H.Sapała – 20h : 6,13,20,27 luty godz.12:00 sala informatyczna 36

      

     3.       . Eksperyment w edukacji matematycznej 2 osoby M.Pytka,E.Patora - 20 h : 26 luty , 4,18,25 marzec godz.12:00 sala informatyczna 36

      

     4.       TIK w przedmiotach humanistycznych 2 osoby E.Zauder, B.H-J. - 20 h : 29 styczeń , 5,12,19 luty godz.12:00 sala informatyczna 36

      

      

     5.       . TIK w przedmiotach przyrodniczych 2 osoby J.Drzazga, M.Fryze- 20 h : 1,22,29 kwietnia i 6 maja godz.14:00 sala biologiczna 56

      

      

     RODZAJ SZKOLEŃ

     LICZBA GODZIN

     TERMIN

     GODZINA

     PROWADZĄCY

      

      

     TIK – ochrona danych, prawa autorskie, cyberprzemoc

      

     2 gr x 6 godzin

      

     02.03.2020

     09.03.2020

      

     15:00 – 20:00

     15:00 – 20:00

      

     Wojciech Franas

     A. Domińska, J. Drzazga, M. Dylik, 

     M. FryzeB. Hetig-Jastrzębska, 

     E. Lindner, P. Lis-Marciniak

     K. Małecki, M. Matuszczak, M. Milewska,

     M. Mikinka, A. Mrowicki, J. Orlicz, 

     A. OwczarekE. Patora, J. Pietrzak , 

     M. Pytka, B. PołaćM. Przybylska, 

     M. Kacperska, H. Sapała, J. Sochacka, 

     R. Sadowska, Ks.K. Siuta

     E. Wojtaszek-Kaleta, E. Zauder

      

     TIK – platforma edukacyjna na tabletach

      

     1 gr x 12 godzin

      

     24.02.2020

     25.02.2020

      

     13:00 – 19:00

     13:00 – 19:00

      

     Bartłomiej Rydz

     A. Bernas, A. Domińska, J. Drzazga

     M. Fryze, E. Kaleta, K. Lasota, K. Małecki

     E. Patora, M. Pytka, R. Sadowska

      

     SPE – rozpoznawanie potrzeb rozwojowych ucznia

      

     1 gr x 5 godzin

      

     21.02.2020

      

     15:00 – 20:00

      

     Beata Konstańczyk - Bartnik

     A. Bernas, J. Drzazga, E. Wojtaszek-Kaleta,

     K. Lasota, E. Lindner, M. Lubieniecka,

     M. Matuszczak, E. Patora, J. Pietrzak,

     R. Sadowska

      

     SPE – psychologia pracy z nastolatkiem

      

     1 gr x 6 godzin

      

     20.03.2020

      

     14:00 – 20:00

      

     Beata Konstańczyk - Bartnik

     E. Balicka, J. Drzazga, B. Hetig-Jastrzębska

     M. Matuszczak, M. Milewska, J. Orlicz

     A. Owczarek, E. Patora, M. Kacperska,

     J. Sochacka

      

     INFORMACJA ODNOŚNIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU

     pn. „Lepsza szkoła - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności uczniów poprzez stosowanie angażujących metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIK”

      

     Zajęcia pozalekcyjne dla uczestników projektu do dn. 12 marca 2020 r. odbywały się zgodnie
     z harmonogramem zamieszczonym na www szkoły, zostały przerwane z dniem 12 marca 2020 r. Zajęcia pozalekcyjne będą kontynuowane od momentu powrotu uczniów do szkoły lub w formie zdalnej – jeśli nie będzie możliwy powrót uczniów do szkoły od IX 2020 r.

     Szkolenia dla nauczycieli w formie stacjonarnej zostały przerwane z dniem 12 marca 2020 . Szkolenia będą kontynuowane w kolejnym okresie rozliczeniowym.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • tel./fax (42) 214 00 84
   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce